امروز: یکشنبه 27 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

محصولات دسته طرح ،پروژه،تحقیق،word،ppt شهرسازی

GIS یزد

GIS یزد

قیمت: 4,000 تومان

توضیحات دانلود

GIS سرخس

GIS سرخس

قیمت: 2,000 تومان

توضیحات دانلود

مدل AIDA

مدل AIDA

قیمت: 3,500 تومان

توضیحات دانلود

مدل AHP

مدل AHP

قیمت: 4,200 تومان

توضیحات دانلود